Thông Báo 3455/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Hạt nhựa ABS TP90-10 ABN-0018 NTR

Thông Báo 3455/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Hạt nhựa ABS TP90-10 ABN-0018 NTR

Thông báo 3455/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Hạt nhựa ABS TP90-10 ABN-0018 NTR được cập nhật chi tiết dưới đây.

Thông Tin

Tên FileThông Báo 3455/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hạt nhựa ABS TP90-10 ABN-0018 NTR
Danh Mục
Cập NhậtTháng Mười Hai 24, 2019
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–
Số: 3455/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 
 
Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
 
Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
 
Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 505/TB-PTPLHCM ngày 13/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
 
1. Tên hàng theo khai báo: Hạt nhựa ABS TP90-10 ABN-0018 NTR.
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Sanko Mold Việt Nam; Địa chỉ: Lô 116/1 KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600470683.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10030215780/A12 ngày 10/02/2015 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa- Cục Hải quan Đồng Nai.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Copolymer methyl methacrylat – acrylonitril – butadien – styren, trong đó hàm lượng styren lớn nhất, dạng nguyên sinh, dạng hạt.
5. Kết quả phân loại:
Tên thương mại: ABS TOYOLAC PARREL TP90 NTR.
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolymer methyl methacrylat – acrylonitril – butadien – styren, trong đó hàm lượng styren lớn nhất, dạng nguyên sinh, dạng hạt.Tên thương mại: ABS TOYOLAC PARREL TP90 NTR.
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolymer methyl methacrylat – acrylonitril – butadien – styren, trong đó hàm lượng styren lớn nhất, dạng nguyên sinh, dạng hạt.
Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin
Nhà sản xuất: Không có thông tin
thuộc nhóm 39.03 “Polyme từ styren, dạng nguyên sinh” phân nhóm 3903.90“- Loại khác”, phân nhóm “- – Loại khác”, mã số 3903.90.99″ – – – Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.
 
 
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Thông báo 3455/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Hạt nhựa ABS TP90-10 ABN-0018 NTR, những người tham gia hoạt động xuất nhập khẩu cần nắm rõ nhé.

Download Thông Báo 3455/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Hạt nhựa ABS TP90-10 ABN-0018 NTR

Comments

Login to comment